Profiel

Algemeen

Libeton & Partners woningontwikkeling initieert en ontwikkelt frequent voor eigen rekening en risico in uitleggebieden, stedelijke vernieuwingsgebieden, uitleg-, centrum-, inbrei- en herontwikkelinglocaties. Bestuurlijke ervaring, welke onontbeerlijk is in de projectontwikkeling, op zowel het politieke als maatschappelijke terrein is binnen onze organisatie gegarandeerd. Door de korte communicatielijnen binnen de onderneming kunnen wij relatief snel en flexibel beslissen.

Nauw samenwerken met de gemeentelijke diensten, stedenbouwkundige adviseurs, de vormgevende architecten, plaatselijke woningbouwcorporaties, collega-ontwikkelaars en aannemers is ons devies. Mede hierdoor heeft Libeton & Partners woningontwikkeling inmiddels een forse staat van dienst opgebouwd.

Initiëren van informatiebijeenkomsten met bewoners en belangstellenden, waar inspraak welkom is, geeft onze maatschappelijke betrokkenheid aan en houdt ons mede op de hoogte van de veranderende samenleving en wensen van de consumenten.

Inmiddels is de nodige ervaring opgedaan met zogenaamde turn-key oplevering, waarbij de gehele infrastructuur door ons bedrijf wordt verzorgd. Een met de gemeente af te sluiten exploitatieovereenkomst geeft hiervoor de basis.

Bij onze projecten werken wij graag samen met locale en regionale marktpartijen. Hierdoor ontstaat een perfecte mix van plaatselijke marktkennis en landelijke woningbouwexpertise.

Conceptueel denken en ontwikkelen 

Wij houden ons primair bezig met het initiëren en ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Binnen de gestelde doelen en randvoorwaarden slagen wij er steeds weer in een uniek concept te ontwikkelen. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met de wensen en eisen van de consument.

Expertise 

Actuele kennis van woontrends en marktomstandigheden zijn in ruime mate aanwezig, wat zich keer op keer laat vertalen in maatoplossingen. Combinaties van woningen en commercieel vastgoed zijn uiteraard ook mogelijk. Onze creativiteit, innovatieve en flexibele kracht is waarneembaar in het gehele ontwikkelingsproces waarin wij coördineren, organiseren en begeleiden.

Betrouwbare partner

Vooraf bepalen wij de financiële en maatschappelijke haalbaarheid en op basis hiervan zijn wij bereid de risico`s van het te ontwikkelen project op ons te nemen. De organisatie is financieel kerngezond, houdt zich aan afspraken en toont zich een volwaardig partner in samenwerkingsverbanden.terug