Wat is klimaatverandering?

Opwarming van de aarde komt voor 90% door het handelen van mensen. Het smelten van gletsjers is één van de belangrijkste indicatoren voor klimaatverandering. Het klimaat verandert door wat we inmiddels kennen als broeikaseffect. We verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen, die koolstofdioxide (CO2) en methaan uitstoten. De aarde kan het vele CO2 niet volledig opnemen. De overgebleven CO2 legt een warmteschild rond de aarde. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect. Het wordt warmer, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Voor onze toekomst en ons land betekent dat nogal wat en zullen we hiervan de gevolgen ervaren.

terug

 

 

 

 

 

 

 

.