Het beleid van de overheid

In haar Beleidsprogramma 2007-2011 geeft het nieuwe kabinet - Balkenende- aan dat het streeft naar twee procent energiebesparing per jaar en dertig procent minder broeikasgassen.

Nieuwe woningen en gebouwen moeten klimaatneutraal zijn. Milieuvriendelijke producten en diensten worden aantrekkelijk gemaakt door groene belastingen. Minister Cramer (Ruimte en Milieu) wil nog dit jaar een duurzaamheidsakkoord met het bedrijfsleven, waaronder de bouwwereld, sluiten met daarin afspraken over CO2- reductie, energiebesparing en duurzame energie.

Klimaat, luchtkwaliteit en energiebesparing staan al geruime tijd hoog op de agenda in Rotterdam. Zo is er sinds 2005 de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit. Daarin zijn tientallen maatregelen opgenomen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, zoals schoner transport, vermindering van uitstoot door industrie en havenactiviteiten en aandacht voor vernieuwende initiatieven van bedrijven en bewoners. Dit voorjaar ging het Rotterdam Climate Initiative van start, met als belangrijkste doel de CO2-uitstoot in 2025 met 50% terug te brengen ten opzichte van 1999.

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.