Duurzaam ontwikkelen

De maatschappelijke discussie over klimaatverandering is uiteraard niet aan ons voorbijgegaan. Ook als ontwikkelaar nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatproblematiek. Wij zijn ons bewust van het belang van duurzame energiezuinige woningen en de waterproblematiek in Nederland. Om een duurzame woning te ontwikkelen kijken we zorgvuldig naar het ontwikkelingsproces, het bouwproces en alsmede de toe te passen bouwmaterialen.

Praktijktoepassingen tijdens het ontwikkelingsproces:
Standaard voldoen de woningen natuurlijk aan de thans geldende wet en regelgeving. Hierdoor hebben de woningen standaard een lage Energie Prestatie Coëfficiënt of te wel “de woning is energiezuinig”. Bij het ontwerpen van de woning kan reeds ingespeeld worden op aanvullende energiebeperkende maatregelen.

Enkele toepassingen:

 • Afstemming architectuur en energie besparende maatregelen. (bijvoorbeeld zonnepanelen in dakvlak),
 • Inrichtingsvrijheid of te wel een “duurzaam ontwerp”. De woning hoeft door wijziging van inrichting of functieverandering, niet snel ingrijpend verbouwd te worden,
 • Tips voor de kopers “energiezuinig wonen in uw nieuwe woning”,
 • Om het binnenklimaat te verbeteren, wordt een pollenfilter in de WKK-installatie toegepast.

Samenwerking met onafhankelijke partijen:
Libeton & Partners werkt o.a. samen met Eneco Energie om met inbreng van hun expertise, de klant zo duidelijk en eenduidig mogelijk te informeren op het gebied van energieverbruik en besparing. Ook het gebruik van “groene stroom” wordt gestimuleerd.

Maatregelen op energiegebied:

 • Standaard worden de verlichtingsarmaturen voorzien energiebesparende lampen,
 • Daarnaast ontvangt elke nieuwe koper/bewoner bij oplevering een pakket spaarlampen,
 • Op het dak van de tuinzijde zo mogelijk plaatsing van zonnepanelen,
 • Standaard energiezuinige HR verwarmingsketels, thans wordt onderzocht om micro W.K.K.-HR ketels toe te passen. Dit is een CV ketel met daarnaast een motor die een dynamo aandrijft,
 • Indien stadsverwarming aanwezig is, worden de woningen hierop aangesloten. De gedachte achter de stadsverwarming is dat dit een hoger rendement oplevert dan gasgestookte huisinstallaties,
 • Zo mogelijk het toepassen van koude en warmte opslag in de grond.’s-zomers koelen met grondwater in plaats van het gebruik van mechanische koeling door middel van een warmtewiel wordt met hoog rendement warmteterugwinning op de ventilatielucht toegepast een zgn. WTW-installatie,
 • Toepassen/aanbieden van zonwering.

Energielabel:
Het energielabel vertelt ons alles over energiezuinigheid en helpt ons al bij de keuze van onder andere auto's, wasmachines en drogers. Maar vanaf 2008 is het zo ver, dan is het energielabel er ook voor huizen. Bij de bouwvergunningsaanvraag van de woning is er een EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) berekend die de energiezuinigheid van de woning weergeeft. De EPC vervangt het energielabel tot tien jaar na de aanvraag van de bouwvergunning. Doordat de huidige EPC waarde lager of gelijk moet zijn dan 0,8 komt deze overeen met label klasse A.

Maatregelen op watergebied:

 • Alle kranen, douches en toiletten waterbesparend uitvoeren,
 • Platte daken voorzien van mosedumdak, het regenwater wordt langer vastgehouden,
 • Bij de woning een regenton aanbieden,
 • Mogelijkheden bezien van ondergrondse wateropslag,
 • Zo mogelijk toepassen van wadi’s, de terreinafwatering wordt middels infiltratieboxen in de bodem geïnfiltreerd.

Enkele Praktijktoepassingen tijdens het bouwproces en toe te passen materialen:
Door het toepassen van onderhoudsarme- duurzame materialen kan er in de exploitatie fase bespaard worden. Bijvoorbeeld een “gestucte buitengevel” kan door verkeerde detaillering snel vervuilen. Het gevolg, meer schoonmaken en verven, waardoor het milieu extra belast wordt. Daarnaast schrijven we bepaalde milieuvriendelijke bouwmaterialen voor.

Puntsgewijs enkele toepassingen van materialen:

 • Hout met FSC certificaat,
 • Toepassen van hergebruikte materialen,
 • Gebruik van Ro-gips, dit is een restproduct bij het ontzwavelen van rookgassen,
 • Aanbrengen van zandcunet in achtertuinen en voorzien van enkele houten staptegels,
 • Toepassen van 20% betonpuingranulaat in zowel het gestorte beton als ook in de prefab kanaalplaatvloeren,
 • Oppervlaktebehandeling van de kozijnen met watergedragen acrylaatverf,
 • Toepassen van PE rioleringswerk in plaats van PVC

Bouwproces:
Bij de keuze van materialen kan ook gekeken worden de hoeveelheid materiaal die voor een bepaalde toepassing nodig is. Een kanaalplaatvloer bijvoorbeeld heeft veel minder materiaal nodig dan een massieve betonvloer.

 • Zoveel mogelijk bouwelementen in Prefab uitvoeren,
 • Reduceren van faalkosten,
 • Opleggen van duurzame maatregelen/werkwijze aan de aannemer,
 • De aannemer scheidt het bouwafval in categorieën en verwerkt het op milieuverantwoorde wijze,
 • Het zoveel als mogelijk voorkomen van metsel, lijm en kitverbindingen wat het hergebruik van materialen in de sloopfase weer ten goede komt.

terug