Strategie

Duurzaam bouwen
 
De maatschappelijke discussie over klimaatverandering gaat uiteraard niet aan ons voorbij. De overheid neemt in hun beleidsstukken maatregelingen om klimaatveranderingen tegen te gaan. Ook als ontwikkelaar willen we onze verantwoordelijkheid nemen om in de toekomst verzekerd te zijn van een goed leefklimaat. Nog bewuster zullen wij ons daarom bij planontwikkelingen richten op het beperken van het energieverbruik en waar mogelijk gebruik maken van alternatieve energiebronnen.
Libeton & Partners projectontwikkeling besteedt binnen het ontwerp, uitvoering en exploitatie c.q. gebruik van het project veel aandacht aan het realiseren van een duurzaam leefmilieu.  (Klik in de bovenstaande tekst op de blauwe woorden voor meer informatie hierover)

Voorbeeld: Doorsnede van Woning met Energie Bewuste Maatregelen:

 

 Voor meer informatie over onze varianten op toepassing van Energie Bewuste Maatregelen kunt u met ons contact opnemen via: info@libeton.nl

 
 

Samenwerking met innovatiecentrum Rotterdam

Bij innovatie en duurzaamheid aspecten in ontwikkeling van nieuwbouw, c.q. transformatie van bestaande gebouwen is er een nauwe samenwerking met het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) te Rotterdam.
Het ICDuBo inspireert, informeert, ondersteunt en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
ICDuBo is de onafhankelijke schakel tussen tussen vraag en aanbod.

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
 
Onze maatschappelijke betrokkenheid uiten we onder andere door het steunen van de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel.

 

 

 

.